Licencēt spēlētāju

Dokumenti

Visu šajā sadaļā iekļauto dokumentu parakstītie oriģināli glabājas Latvijas Regbija Federācijas lietvedībā


2022 Latvijas Čempionāti

SACENSĪBU NOTEIKUMI 2022

BUDŽETI, GADA PĀRSKATI, ZIŅOJUMI

SACENSĪBU REZULTĀTI

LRF STATŪTI, BIEDRU KOPSAPULČU PROTOKOLI

SPĒLĒTĀJU LICENCĒŠANA, PĀREJAS

ĒTIKA, ANTIDOPINGS

VALDES SĒŽU PROTOKOLI

CITI

KOMISIJU LĒMUMI