Licencēt spēlētāju

Dokumenti

Visu šajā sadaļā iekļauto dokumentu parakstītie oriģināli glabājas Latvijas Regbija Federācijas lietvedībā


2024 Latvijas Čempionāti, kausi

SACENSĪBU NOTEIKUMI

2023 Latvijas Čempionāti, kausi

2022 Latvijas Čempionāti, kausi

BUDŽETI, GADA PĀRSKATI, ZIŅOJUMI

SACENSĪBU REZULTĀTI

LRF STATŪTI, BIEDRU KOPSAPULČU PROTOKOLI

SPĒLĒTĀJU LICENCĒŠANA, PĀREJAS

ĒTIKA, ANTIDOPINGS

VALDES SĒŽU PROTOKOLI

CITI

KOMISIJU LĒMUMI