Licencēt spēlētāju

Latvijas treneri piedalās tālākizglītības programmā Briselē

Latvijas treneri piedalās tālākizglītības programmā Briselē
28-09-2023

No 15.09 – 17.09 Briselē notika ‘’World Rugby Level 3 Coaching’’ treneru tālākizglītības programma, kur no Latvijas piedalījās Roberts Bondarenko (RK “Mītava” treneris) un Kristaps Staņa (RK “Fēnikss” treneris, LRF treneru un izglītības komisijas vadītājs).

 

Kristaps Staņa komentāri:

 

‘’World Rugby Level 3 Coaching ir augstākā treneru tālākizglītības programma.

 

Mēs ar Robertu esam uzsākuši šī kursa apguvi. Pirmais cikls ir trīs dienu klātienes teorētiskās un praktiskās nodarbības. Tam sekos attālinātas nodarbības, uzdevumi un to izpilde un pēc sešiem mēnešiem eksaminācijas klātienes praktikumā. Mērķis ir celt mūsu kā treneru un pasniedzēju kvalifikāciju, lai varam pasniegt augstāka līmeņa kursus Latvijas treneriem un turpināt iesākto ceļu uz Latvijas treneru kvalifikācijas celšanu WR un Rugby Europe programmās.

 

Plānojam turpināt apgūt programmu un ieviest zināšanas savu klubu treniņos, kā arī nodot iemaņas tālāk, vadot treneru kursus Latvijā.

 

Esam Latvijas regbijā izglītojuši pirmās grupas FAIR Level 1 un Coaching Level 1. Turpināsim iesākto un darīsim visu, lai nākamajā sezonā varam ieviest nosacījumu klubiem treneru un personāla izglītības prasībās. Paredzēts, ka visu līmeņu LRF organizētajos turnīros komandām būs jānodrošina vismaz pa vienam trenerim un fizioterapeitam ar attiecīgu WR sertifikāciju programmu pirmajos līmeņos.’’

 

Roberts Bondarenko dalās atziņās par pieredzēto:

 

‘’Galvenais uz ko tika likts uzsvars bija analīze, proti gan spēles analīze, gan treniņu procesa analīze. Smalkāk izskatījām tādas tēmas kā grupu cīņas, sānu izspēles, spēļu sākumus, uzbrukums, aizsardzība un pretuzbrukums.

 

Kursā iegūtās zināšanas ir neaprakstāmas, tik smalki un precīzi treniņu procesam man nekad nav izdevies pievērsties, pasniedzēji norāda uz lietām, kuras Tev ir jāuzlabo un jāpilnveido. Un kopumā viss process vērsts uz attīstību un analīzi.

 

Noteikti plānoju to ieviest jau no pirmajiem treniņiem, kurus vadīšu, jo tas, ko norādīja man šajos kursos, būtiski uzlabos treniņu procesu. Pie tam viss darbs ar šo kursu beigšanu nebeidzās, turpretim tas tikai sākas, jo vēl ir paredzētas trīs atvērtās ZOOM sesijas, tālāk tam sekos sava treniņa un spēles ierakstīšana/analīze un beidzamais posms treniņa novadīšana klātienē, kuru vēros pasniedzēji.

 

Daudz darba un izaicinājumu priekšā, atliek tikai strādāt un pilnveidoties.

 

Izmantojot iespēju vēlos pateikties LRF par iedoto iespēju pilnveidoties un kļūt labākam.’’